නිකන් ඉන්න එකේ ජනප්‍රිය සර්විස්/වෙබ්සයිට් කිහිපයක privacy policy කියෙව්වා. කිසි කෙනෙක් කියවන්නේ නෑනේ ඕක.

මේක TikTok එකේ privacy policy එක. පොඩ්ඩක් හොඳින් කියවල බලන්න phonebook එකටයි messages වලටයි permition දුන්නම වෙන වැඩේ. (කැපිටල් අකුරෙන් තියන ටික බලන්න)

(සිංහල තේරුමත් යටින් දාලා ඇති)

“What information do we collect about you?

We collect information when you create an account, and use the Platform, such as your contact details, content you create, your location, and credit card details. We also collect information you share with us from third party social network providers, and technical and behavioral information about your use of the Platform. WE ALSO COLLECT INFORMATION CONTAINED IN THE MESSAGES YOU SEND THROUGH OUR PLATFORM AND YOUR CONTACTS IF YOU ALLOW US ACCESS TO YOUR PHONE BOOK ON YOUR MOBILE DEVICE.”

“අප ඔබගෙන් එකතුකරගන්න තොරතුරු මොනවාද?

ඔබ ඔබගේ එකවුන්ට් එක සාදනවිට, භාවිතා කරනවිට එකතුවන ස්ථානය පිලිඹද දත්ත, ක්‍රෙඩිට්කාඩ් දත්ත, කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් එකතු කරගන්නෙමු. ඊට අමතරව තෙවන පාර්ශවීය සමාජ ජාලා මගින් ඔබ අපිට ලබාදෙන දත්තද එකතු කරගන්නා අතර ඔබ විසින් ඔබගේ දුරකථනයේ නිසි පර්මිශන් ලබාදී ඇත්නම් ඔබගේ ෆෝන් බුක් එකහා SMS මැසේජ් වල අඩංගු තොරතුරුද එකතු කරගන්නෙමු.”

එතකොට මේ ගන්න ඩේට එයාල කා එක්කද ශෙයා කරන්නේ බලන්නකෝ

“Who do we share your information with?

We share your data with our third party service providers we rely on to help you provide you with the Platform. These providers include cloud storage providers, and other IT service providers. We also share your information with our business partners, advertisers, analytics and search engine providers. We may also share your information with law enforcement agencies, public authorities or government bodies as required by law. “

“ඔබගෙන් ලබා ගන්නා ඉහත තොරතුරු අපි කා සමග බෙදා ගන්නේද?

ඔබෙන් ලබාගන්නා තොරතුරු අපිට සේවසපයන තෙවන පාර්ශව සමග බෙදාගන්නා අතර මිතුරු ව්‍යාපාර, වෙලඳදැන්වීම් කරුවන්, සර්ච් එන්ජින්ස්, ඇනලටික්ස් සමගද බෙදාගන්නෙමු. එලෙසම අපි ඔබේ දත්ත පොලිසිය වැනි නීති ආයතන සමග හා ආණ්ඩු සමගද බෙදාගනිමු.”

හරිම සතුටුයි නේද?

(Full Privacy Policy : https://www.tiktok.com/i18n/privacy/)